צו ירושה להשבת נכסי שואה

רכוש של נספי השואה

לפני מלחמת העולם השנייה, רכשו יהודים רבים, שהיו אז תושבי אירופה, קרקעות בארץ ישראל המנדטורית. היו גם שהפקידו כספים בבנקים ארץ-ישראליים, והיו שרכשו מניות בחברות, שפעלו אז בארץ. חלק גדול מיהודים אלה, אשר נותר להתגורר באירופה, נספה מאוחר יותר בשואה, ועם אותם האנשים גם בני משפחתם הקרובים. הנכסים אותם רכשו – מתוך תקווה ואמון בארץ ישראל – נותרו עומדים מיותמים שנים רבות.

החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ

במסגרת המאמץ המוגבר, אשר עושה מדינת ישראל בשנים האחרונות, להשיב רכוש העומד נטוש זה עשרות שנים, נחקק בשנת 2006 החוק להשבת נכסי נספים בשואה, ובשמו המלא – חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), תשס"ו-2006. מטרתו של חוק ההשבה, הינה לאתר את היורשים ולהשיב להם את הנכסים, אשר היו שייכים מבחינה חוקית לאבותיהם שנספו. המדינה, באמצעות אתר האינטרנט של החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה בע"מ, מסבירה בתמצית את פעילותה כ"עשיית צדק הסטורי", ומפרסמת רשימות בעלי הנכסים http://www.hashava.org.il/.

בצד פרסום הנכסים ושמות בעליהם (קורבנות השואה), עושה החברה להשבה מאמצים אקטיביים לאיתור בני משפחה של הבעלים. לאחר איתור האנשים, הטוענים להיות היורשים החוקיים, מתאפשר לפתוח בהליך של הגשת בקשה להשבה, ואולם בדרך נדרשת הוצאה של צווי ירושה ו/או צווי קיום צוואה.

כיצד אנו יכולים לסייע: צו ירושה להשבת נכסי שואה

כאן נכנס משרדנו לתמונה, שכן לעיתים כרוכה הוצאת הצווים בעבודה משפטית, העשוייה להיות מורכבת, לנוכח הדורות שהתווספו בינתיים, והצורך לחפש מידע בצורה חובקת עולם. בנקודה זו באפשרותנו לסייע בקידום איתור היורשים והמסמכים המשפטיים הנדרשים, וזאת לאור ניסיוננו הרב בעבודה בסביבה בינלאומית; שכן, במקרים רבים היורשים החוקיים של הבעלים אינם נמצאים בישראל, ולעיתים קרובות אין להם כל קשר לישראל וייתכן שהם אף אינם מודעים להיותם בעלי זכויות פוטנציאליות בנכס, ויש להדריכם כיצד לקבל מסמכים והוכחות במדינות מוצאם. אנו מתמחים בביצוע התהליכים הנדרשים לרישום יורשים של נספי שואה, אשר יאפשרו להשיב לקרובי המשפחה של קורבנות השואה את הרכוש, אשר היה שייך ליקיריהם. חשוב לציין, שהאתר של החברה להשבה מפרסם, תחת הקישור "צו ירושה" בעמוד הבית, רשימה של עורכי דין העוסקים בדיני ירושה, אשר נתנו התחייבותם לגביית שכר טרחה העומד בתעריפי המינימום המומלץ ע"י לשכת עורכי הדין:

http://www.hashava.org.il/download/files/התעריף%20המינימלי%20המומלץ%20לפי%20כללי%20לשכת%20עורכי%20הדין.pdf

גם משרדנו נמצא במאגר זה.

המקרה של הלינה – סיפור השבה

לאחרונה פנו למשרדנו קרוביה של אישה, הלינה, אשר סבה רכש קרקעות בישראל לפני מלחמת העולם השניה. מסתבר שבשנות ה – 50 ניסו הלינה ואחיה לקבל צו ירושה לגבי הסב הנספה, ובעקבות זאת היה בתיק מסמך עם שמותיהם. בשל ביורוקרטיה ומכתב עם פרטים שנשלח אך מעולם לא הגיע, בפועל לא הושלם התהליך מעולם, והם לא קיבלו בשעתו את הקרקע, ובינתיים הלכו לעולמם. מסתבר שכחלק המאמצים שעושה חברה להשבה, חיפשו את הלינה, ובאתר האינטרנט של אחד מבתי העלמין בוורשה, פולין, מצאו, כי הלינה קבורה באותו בית עלמין. בחברה להשבה יצרו קשר עם הנהלת בית העלמין, אשר קישרה אותם עם ילדיה של הלינה. אותם ה"ילדים", כיום אנשים בשנות ה – 60 לחייהם, אשר הקרקע היתה שייכת לסבא-רבא שלהם, יצרו קשר עם משרדנו, כדי להוציא צווי ירושה וצווי קיום צוואה להלינה ולאחיה, ולזכות בנכסים המשפחתיים. לאחר פעילות מאומצת של משרדנו, חודש הקשר עם ענף משפחתי של יורשים הנמצא בהולנד, וסייענו ליורשים להגיש בקשות לצו ירושה עבור הלינה, ולצו קיום צוואה עבור אחיה, כדי שממשיכיהם החוקיים יוכלו לסגור מעגל.

צרו קשר: [email protected]

Posted in Publications.