ירושה של חשבון בנק בארצות הברית

נושא נוסף בו מקבל משרדנו פניות רבות, הוא הנושא של חשבונות בנק בארצות הברית. המקרה הנפוץ הוא זה, בו אדם פונה אלינו בעניין קרוב/מכר שלו, אשר נפטר בארצות הברית והשאיר שם (בארה"ב) חשבון בנק. מסתבר, כי המוטב (beneficiary) באותו החשבון הוא אותו האדם הפונה אלינו, ומעוניין כמובן לדעת כיצד ניתן לקבל את הכסף.

חלק מן הפונים סוברים, בטעות, כי עליהם לפתוח בהליך של ירושה/קיום צוואה בארה"ב, וכאן חשוב לציין, כי פעמים רבות אין צורך כלל לפתוח בהליך של ירושה בארצות הברית, שכן מדובר בחשבון מסוג ייחודי, אשר הכספים שבו עוברים ישירות ובאופן אוטומטי למוטב, רק על סמך הצגת תעודת פטירה ומספר מסמכים נוספים. זאת, למשל, כאשר החשבון מוגדר כ – ITF ׁׁ(קיצור של "in trust for") כשהמוטב הוא האדם הנותר בחיים, או חשבון מסוג "זכות לנותר בחיים" – an account with a right of survivorship.

כאשר הלקוח מעוניין כי ננהל בשמו משא ומתן עם הבנק כדי לקבל את הסכומים האמורים, אנו פועלים מול הבנק ומנסים לגבש רשימת מסמכים אשר יניחו את דעתו של בנק ולעיתים ייתרו את הצורך לטוס במיוחד לארצות הברית לשם כך.

בכל מקרה, כדאי תמיד להעביר את מסמכי הבנק האמריקאי לבדיקה מקדימה, בכדי לקבל ייעוץ והמלצה על הדרך היעילה והמהירה ביותר לקבלת הכספים. לעיתים תידרש גם עזרתו של מומחה מס, כדי לבדוק האם ישנה דרך חוקית ולגיטימית להימנע מניכוי מס במקור או מתשלום מס בארה"ב.

###
דברים אלה מובאים למטרת מידע כללי וראשוני בלבד, ולא נועדו לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

Posted in Publications.