אכיפת פסקי חוץ

כאמור, משרדנו עוסק רבות במתן חוות דעת בדין הזר (הדין האמריקאי), ונקודת השקה נוספת בין החוק הישראלי לחוק זר, הינה הנושא של אכיפת פסקי חוץ. במסגרת זו מתבקש מומחה לדין הזר לחוות דעתו, האם פסק דין אשר ניתן בחו"ל, הינו אכיף, במובנו של חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח – 1958 (להלן – "החוק").

כיצד ואיך אוכפים פסק חוץ?

אכיפת פסק חוץ

1. המסגרת הנורמטיבית, המורה כיצד יש לבצע אכיפת פסק חוץ, מורכבת הן מתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 ("התקנות") והן מהוראות החוק.

2. במסגרת חוות דעת בדבר אכיפת פסק חוץ, זו על המומחה לבחון למעשה, האם הפסק הזר מקיים את התנאים המנויים בסעיף 3 לחוק:

(1) הפסק ניתן במדינה שלפי דיניה בתי המשפט שלה היו מוסמכים לתתו;

(2) הפסק אינו ניתן עוד לערעור;

(3) החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל, ותכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור;

(4) הפסק הוא בר-ביצוע במדינה בה הוא ניתן.

3. בנוסף, סעיף 4 (א) לחוק קובע, כי "פסק-חוץ לא יוכרז אכיף אם ניתן במדינה שלפי דיניה אין אוכפים פסקי דין של בתי המשפט בישראל."

4. תובע המבקש לאכוף פסק דין אשר ניתן מחוץ לישראל, עליו הנטל להוכיח את התקיימות כל התנאים הנדרשים. חובת ההוכחה בדבר קיומם של כל התנאים הקבועים בסעיף 3 לחוק רובצת על המבקש את אכיפת פסק-החוץ, ובין היתר עליו הנטל להוכיח כי הפסק אינו ניתן עוד לערעור רשות ערעור אזרחי 00 / 2214 קרלו נובילי רובינטריה נ' משה קטן בע"מ, ניתן 2000)

5. מבקש האכיפה יוצא ידי בדרך-כלל חובת ההוכחה אם הוא מצרף תצהיר לאישור העובדות המבקשות לבסס את קיומם של כל התנאים שבסעיף 3 לחוק ואת המסמכים אשר דורשות התקנות בעניין אכיפת פסקי-חוץ. או אז הנטל המשני עובר לשכמו של המשיב, במידה שהוא מתנגד לבקשת האכיפה (ורוצה לטעון כי איזה מתנאי האכיפה לא מתקיים).

6. כידוע, פסיקת בית המשפט העליון קובעת, כי סוגיה של דין זר דורשת הוכחה עובדתית (ע"א 4587/01 אריה שפלטר נ' נס שובל, ניתן 2006). לפיכך, הדרך לספק את ההוכחה העובדתית הזו היא באמצעות הגשת חוות דעת של מומחה לדין הזר.

לייעוץ ולהזמנת חוות דעת בעניין אכיפת פסקי חוץ, ניתן ליצור קשר ישירות עם עו"ד טלי רוזן:
דוא"ל [email protected]
ובטלפון 03-7914788

###
דברים אלה מובאים למטרת מידע כללי וראשוני בלבד, ולא נועדו לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

Posted in Publications.